add wishlist show wishlist add compare show compare preloader

Hva er normal oksygenmengde i blod og hvordan måler jeg?

Hva er normal oksygenmengde i blod og hvordan måler jeg?

Mennesker trenger oksygen for å leve. Når kroppen produserer riktige mengder oksygen, vil blodstrømmen i kroppen være optimal. Dette er viktig for å sikre at alle vitale organer fungerer som de skal og for å sikre en god helse.

Hvorfor burde jeg måle oksygenmengden i blodet?

Vi måler oksygenmengden i blodet for å sikre at alt fungerer som det skal. Hvis du har en unormalt lav oksygenmengde, indikerer dette at noe i kroppen ikke fungerer tilstrekkelig.

Når du måler oksygenmengde i blodet, får du tall som indikerer hvor mye oksygen dine røde blodceller klarer å frakte rundt i kroppen. Alt for lave verdier kan gjøre deg syk og uvel.

Hva kan påvirke oksygenmengden i blodet?

Det er mange faktorer som kan påvirke oksygenmengden i blodet. Kroniske sykdommer kan være en påvirker, men også midlertidige infeksjoner og virus kan være årsaken til at oksygenmengden er lavere i enkelte perioder.

Hvordan måler jeg oksygenmengden i blodet?

Det finnes mange metoder som måler oksygenmetning i blodet. Dette er et uttrykk som beskriver hvor mye oksygen de røde blodcellene frakter rundt i kroppen.

Du kan blant annet bruke et pulsoksymeter på fingeren, gjennomføre en arteriell blodgassprøve, langvarig oksygenbehandling eller en «fit to fly-test».

Hvis du vil måle oksygenmengden i blodet hjemmefra, er det et pulsoksymeter du skal benytte deg av. Disse kan brukes hjemmefra og gir nøyaktige resultater så lenge du bruker dem rett.

Grunner til at oksygenmetningen synker kan skyldes:


  • Kvelning
  • Infeksjoner og virus som for eksempel lungebetennelse eller Corona virus (Covid-19)
  • Drukning
  • Sykdommer som lungekreft og kols
  • Hjertesvikt eller hjerte- og karsykdommer
  • Hjerneslag
  • Allergiske reaksjoner
  • Søvnapné
  • Narkose og bedøvelser

Kan jeg måle oksygennivået i blodet hjemmefra?

Ja, med et pulsoksymeter kan du måle oksygenmetning og oksygennivå i ditt eget hjem. Dette er et lite apparat som festes på fingeren, uten stikk eller smerter. Et pulsoksymeter måler mengden oksygen som befinner seg i blodkar rett under hudoverflaten.

Et pulsoksymeter benytter seg av måleenheten SpO2, altså oksygenmetning, for å identifisere hvor mye oksygen du har i blodet.

oksygennivået

Oksygenet som sendes rundt i kroppen vår, blir fraktet rundt av de røde blodcellene. Dette er et molekyl som kalles hemoglobin.

Når du bruker et pulsoksymeter, vil apparatet måle hvor mye oksygen hemoglobinet i blodet ditt bærer. Det er dette vi kaller for oksygenmetning og du får presentert et resultat i form av prosentandeler mellom 0 og 100.

Hva er normale verdier av oksygen i blodet?

Dersom SpO2 verdien ligger på 95 % eller over, anser vi dette som normale og sunne nivåer av oksygen i blodet. Dersom resultatet viser 92 % eller lavere, kan dette bety at oksygenmetningen er dårlig og at nivået er for lavt.

Dersom du har lave verdier av oksygen i blodet, kan dette resultere i symptomer som økt hjertefrekvens, kortpustethet og brystsmerter. Hvis nivået er under 90 %, anses dette som unormalt lav og du må kontakte legevakt eller ambulanse umiddelbart.

Pulsoskymeter

Hvem må passe på oksygennivået i blodet?

Alle bør være obs på eget oksygennivå, men noen mennesker må være ekstra observant. Personer som lider av lungesykdommer som kols, må måle oksygenmetningen oftere enn friske personer. Kols kan nemlig forårsake lave verdier og en måling vil identifisere eventuelle problemer.

I tillegg bør mennesker som lider av luftveissykdommer som astma og kardiovaskulære sykdommer følge med på oksygennivået. Disse sykdommen kan skape lave verdier på lik linje med kols.

Dersom helsepersonell mistenker at du lider av lungebetennelse eller Covid-19, vil du også bli testet. Ved å se på oksygennivået i blodet ditt, kan helsepersonell avgjøre hvor alvorlig infeksjonen er.

Det er også viktig å overvåke disse pasientene da noen trenger behandling og ekstra oksygen for å opprettholde en optimal oksygenmetning.

EVOLU tilbyr et klinisk testet pulsoksymeter for måling av oksygenmetning hjemmefra Pulsoksymeteret fra EVOLU er et kompakt og brukervennlig apparat som brukes for å måle SPO2 hjemmefra. Dette pulsoksymeteret er et sertifisert medisinsk utstyr i klasse IIA. Det kan trygt brukes i eller utenfor hjemme, for å kontrollere og overvåke oksygennivået i blodet.